Privaatsuspoliitika

Sakste Auto austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas Sakste Auto OÜ („meie“) töötleb Sinu isikuandmeid.

Isikuandmete töötleja
Juriidiline isik, kes vastutav Sinu isikuandmete töötlemise eest: Sakste Auto OÜ
Reg nr: 11316
A. H. Tammsaare Tee 62/2, 11316
Tallinn Harjumaa, 11316
Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Sakste Auto OÜ töötleb Sinu isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie remonditöökoda või veebilehte.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Sakste Auto võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Küsimuste või taotluste korral palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Milliseid isikuandmeid töötleme?
Kui pöördute Sakste Auto poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Sinu kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Need võivad sisaldada järgmisi andmeid:

ees- ja perekonnanimi;
isikukood või sünniaeg;
isikut tõendava dokumendi andmed (juhiluba);
kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
sõiduki info (sõiduki registreerimistunnistuse andmed nagu näiteks mark, mudel, VIN kood, jne).
Sakste Auto’il on õigus kontrollida Sinu poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust kindlustusjuhtumite vormistamisel.

Sakste Auto ei kogu ühelgi juhul Sinu kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Millistel eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?
Sakste Auto töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
kliendile teabe saatmine kliendi sõiduki kohta;
kliendile arvete koostamine ja saatmine;
kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
muu Sakste Auto õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Sakste Auto õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.
Sakste Autoi veebilehed ja e-teenused
Sakste Auto võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Sakste Auto veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Sakste Auto teenuste kasutamiseks, näiteks sõiduki remont või hooldus, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Sakste Auto veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida oled meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Sinu isikuandmeid ainult Sinu päringule vastamise eesmärgil või Sulle teenuse broneerimiseks.

E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi;
kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
andmed Sinu sõiduki kohta (mark, mudel, mootor, väljalaskeaasta, reg. nr., tehasetähis või muu sõiduki info);
muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Sakste Autole edastad.
Sakste Auto veebileht kasutab küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Sakste Auto e-teenuste küpsised salvestavad Sinu kohta järgmiseid andmeid:

andmed Sinu riist- ja tarkvara kohta (Sinu veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
IP-aadress;
Sakste Auto veebilehe külastamise ajad;
Sakste Auto veebilehele suunava veebilehe aadress.
Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Sakste Auto veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Sakste Auto ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega
Sakste Autoiga on võimalik ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu näiteks kirjutades või postitades Facebooki lehele.

Sellisel juhul võime Sinu sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Sinu päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Sinu päringule, võime küsida Sinult otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Sinu nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Sinu sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot.

Sinu poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutata muul eesmärgil kui Sinu päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Sakste Auto avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmeid, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

Isikuandmete edastamine
Sakste Auto võib teatud juhtudel edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Sakste Auto võib edastada Sinu isikuandmeid:

Sakste Autoiga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Sakste Auto vahelisi suhteid;
Sakste Auto koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks varuosade tarnijatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
Sakste Auto koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT- tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
muudele Sakste Auto volitatud töötlejatele.
Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Sakste Auto ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Sul on täpsemaid küsimusi Sakste Auto volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
Isikuandmete säilitamine
Sakste Auto säilitab Sinu isikuandmeid kujul, mis võimaldab Sind tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Sakste Auto õigustatud huvist tingimusel, et Sakste Auto õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Sinu õigused seoses oma isikuandmetega
Sakste Auto tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Sinu isikuandmete töötlemisel, on Sul järgmised õigused:

Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Sul on õigus igal ajal küsida, kas Sakste Autoil on Sinu kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Sakste Auto Sinu kohta töötleb;
õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda Sakste Autoilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Sul on õigus esitada Sakste Autoile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda, et Sakste Auto kustutaks Sinu isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul ja oled nõusoleku tagasi võtnud;
õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Sul on õigus nõuda, et Sakste Auto piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, näiteks kui Sakste Auto ei vaja Sinu isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui oled esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu antud nõusolekul;
õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Sul on õigus saada ise andmeid, mida oled Sakste Autoile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Sakste Auto edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Sinu õigusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.
Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Sakste Auto õigustatud huvid või Sakste Auto juriidilised kohustused piirata Sinu õigusi.
Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Sinu taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Muud sätted
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kontakt
Kui Sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Sakste Auto Sinu isikuandmeid töötleb või kui soovid esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võta palun Sakste Autoiga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

info@saksteauto.ee
Reg nr: 11316
A. H. Tammsaare Tee 62/2, 11316
Tallinn Harjumaa, 11316

Mis on küpsis
Küpsis on tekstifail, mille salvestame Sinu seadme (nt arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti) veebilehitsejasse ainult siis, kui külastad Sakste Auto veebilehte. Küpsiseid kasutame üksnes selleks, et Sakste Auto veebileht toimiks paremini ja tõhusamalt.

Kuidas küpsised aitavad
Toimida veebilehel Sinu ootustele vastavalt
vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida
mäletada Sinu seadistusi
parandada Sakste Auto veebilehe kiirust ja turvalisust
Sakste Auto veebilehe sisu sotsiaalmeedias hõlpsamini jagada (Facebook, Twitter, LinkedIn)
sisse logimisel lehte isikustada, samuti infot kiiremini leida
plaanida veebilehe parandusi ja arendusi
muuta Sakste Auto pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks.
Millised küpsiste tüüpe kasutame
Sakste Auto veebilehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. Need on küpsised, mida kasutame meie ja/või mida kasutavad kolmandad pooled.

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab siis, kui avad Sakste Auto veebilehe, ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.

Püsiküpsised
Püsiküpsised salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal Sakste Auto veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.

Kuidas küpsiseid liigitada
Sakste Auto kodulehel kasutatakse küpsiseid järgmise liigituse põhjal.

Rangelt vajalikud küpsised
Võimaldab kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Sakste Auto kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole mitmed veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.

Need küpsised ei kogu Sinu isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid – kogu kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes meie veebisaidi töö parandamisel, mõistmaks, mis meie kasutajaid huvitab, ja meie saidi tõhususe mõõtmiseks.

Jõudlusküpsised
Jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte.

Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised
Funktsionaalsusküpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Need küpsised mäletavad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel.

Sihipärased küpsised
Sihipäraseid või reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida oled veebilehel vaadanud.

Kolmandate poolte funktsioonid
Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Sind huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla.

Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

HotJar’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Küpsiste kasutamise lubamine ja keelamine
Kui soovid kasutada veebilehe Sakste Auto.ee kõiki võimalusi, pead küpsiste kasutamiseks loa andma. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui Sa küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Samas võib selle tulemuseks olla, et veebileht Sakste Auto.ee ei tööta nii, nagu ette on nähtud.

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.